Strategisch Management

Strategisch management is de continue planning, monitoring, analyse en evaluatie van alles wat nodig is voor een organisatie om te voldoen aan haar doelen en doelstellingen.

Het strategisch managementproces bevat het analyseren van cross-functionele   bedrijfsbeslissingen voorafgaand aan de uitvoering ervan. Bij het uitvoeren van strategisch management worden de volgende punten in acht genomen:

– Het analyseren van interne en externe sterke en zwakke punten. (SWOT-analyse)
– Het formuleren van actieplannen.
– Het uitvoeren van actieplannen.
– Bepalen van de vooruitgang en de huidige actieplannen evalueren die succesvol zijn en te anticiperen op hetgeen wanneer de gewenste resultaten niet zijn behaald.

Strategisch management vereist een engagement voor strategische planning, waarbij een organisatie de mogelijkheid heeft zich te ontwikkelen en continuïteit op de lange termijn te waarborgen. De doelstellingen met daarop de acties die moeten worden genomen om deze resultaten te boeken, zijn van cruciaal belang dit bedrijfskundig toe te passen.

Het vastleggen, alsmede het doorlopen van dit proces is enorm belangrijk voor deze strategische exercitie. Infinitum Legal Management hanteert een gestructureerde stappenplan, een strategie waarin wij uw visie centraal houden, met daarin een gedegen advies.