Intellectueel Eigendom

Om uw uitgewerkte plannen/ ideeën te beschermen bestaat er het intellectueel eigendomsrecht. Via het Auteursrecht of Octrooirecht kunt u voorkomen dat anderen onrechtmatig gebruik maken van uw uitvindingen of creaties.

Infinitum legt samen met u/ uw bedrijf uw plannen vast en vraagt hierbij een octrooilicentie aan.

Octrooirecht of patentrecht
Octrooirecht beschermt een uitvinding op een technisch proces of product. Anderen mogen deze niet maken, gebruiken, doorverkopen, verhuren of afleveren. U kunt anderen hiervoor toestemming geven met een octrooilicentie.
Auteursrecht
Auteursrecht heet ook wel copyright. Het beschermt werken van letterkunde, wetenschap of kunst. Bijvoorbeeld boeken, films, schilderijen, muziek, games, foto’s en software. Het auteursrecht is geregeld in de Auteurswet. Het recht ontstaat vanzelf. Het hoeft dus niet aangevraagd of geregistreerd te worden. Als iemand thuis achter zijn bureau een tekening maakt, heeft hij daar dus automatisch het auteursrecht op.
Naburige rechten
Naast auteursrechten zijn er naburige rechten. Deze rechten geven bescherming aan de inspanningen en prestaties van: uitvoerend kunstenaars, muziekproducenten, filmproducenten en omroeporganisaties. De bescherming lijkt op die van het auteursrecht, vandaar de naam naburige rechten. Deze rechten ontstaan, net als bij het auteursrecht, vanzelf. Dit staat in de Wet op de naburige rechten.
Merkenrecht
Met een merk kunnen ondernemers hun producten of diensten onderscheiden van andere producten en diensten. Merkenrecht beschermt namen van producten of diensten. Het beschermt ook een logo of de vorm of verpakking van een product. Ondernemers moeten hun merk registreren als zij het willen beschermen.
Tekeningen- en modellenrecht
Tekeningen- en modellenrecht beschermt vormgeving van 2- of 3-dimensionale gebruiksvoorwerpen. Bijvoorbeeld het patroon op behang, textiel of vormgeving van huishoudelijke apparaten. Zoals een wekker, speelgoed of een stoel. Om bescherming te krijgen moet ook een tekening of model worden geregistreerd. Dan moet de tekening of het model wel nieuw zijn.
Databankenrecht
Databanken die bestaan uit verzamelingen geordende gegevens kunnen onder het databankenrecht vallen. Bijvoorbeeld officiële bekendmakingen op Overheid.nl. Of statistische gevens op de website van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In de verzamelingen is vaak veel tijd en geld gestoken. Producenten van databanken worden daarom in bescherming genomen in de Databankenwet.
Handelsnaamrecht
Handelsnaamrecht beschermt de naam waaronder een onderneming wordt gedreven. Een handelsnaam ontstaat vanzelf zodra de onderneming start. De eigenaar hoeft de handelsnaam niet te registreren in het handelsregister. De bescherming van de handelsnaam is geregeld in de Handelsnaamwet.
Kwekersrecht
Met kwekersrecht kunnen kwekers hun nieuwe plantenrassen beschermen. Deze rassen ontstaan vaak na een langdurig en kostbaar veredelingsproces. De Raad voor Plantenrassen kent het kwekersrecht in Nederland toe. De Stichting Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouw voert eerst een toelatings- kwekersrecht- en keuringsonderzoek uit. Daarna kent de raad het kwekersrecht toe.
Chipsrecht
Chipsrecht beschermt elektronische schakelingen op een computerchip, geprogrammeerd om een bepaalde functie uit te voeren.
Verschillende eigendomsrechten voor sommige producten
Op veel producten kunnen verschillende intellectuele eigendomsrechten rusten. Bijvoorbeeld het merkenrecht én het auteursrecht.

Wet auteurscontractenrecht
De Wet Auteurscontractenrecht versterkt de positie van auteurs en uitvoerende kunstenaars. Zij kunnen hun contract met een uitgever of producent (gedeeltelijk) ontbinden. Bijvoorbeeld als een auteur zijn boek digitaal wil uitgeven en de uitgever wil dat niet.

Modernisering auteursrecht
Catalogussen, gebruiksaanwijzingen, dienstregelingen, theaterprogramma’s en telefoongidsen vallen per 2015 niet meer onder de Auteurswet. Het auteursrecht geldt alleen nog voor teksten waarbij de maker een creatieve prestatie levert.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

Infinitum Legal management is een juridisch advies en managementbureau. Heeft u een juridische vraag of probleem dan kunt u zich tot ons wenden. Daarnaast bieden wij training en advies m.b.t artiesten en uw onderneming. Onze cliënten bestaan uit zowel het grootbedrijf, het MKB, overheidsinstanties, rechtspersonen en particulieren. Een ieder kan zich aanmelden en een gedegen advies verwachten. Infinitum is gediplomeerd en aangesloten bij de vereniging van Auteursrecht. Daarnaast werkt zij samen met gekwalificeerde advocaten en juristen.
Neem voor meer informatie over onze juridische diensten contact met ons op.
Wij staan u graag te woord en bieden u tevens gratis het intakegesprek aan.
 

Infinitum vind in iedere zaak een oplossing!