Intellectueel Eigendom

Het is belangrijk dat u het meeste uit uw knowhow, uitvindingen, creaties, ontwerpen, merk en reputatie beschermt. Infinitum Legal Management biedt deskundig advies over de meest complexe vraagstukken op het intellectuele eigendom.

We werken hard om uw meest waardevolle bedrijfsmiddelen te beschermen en te beheren. Ons team van deskundigen op gebied van intellectuele eigendom adviseert over de juridische disciplines, van strategisch management van octrooien, handelsmerken, auteursrecht, modelrechten, bedrijfsgeheimen en knowhow, door om hen te beschermen in geval van geschillen.
Inzicht in uw bedrijf en doelstellingen is welke kwesties de meesten aan ons. Ons advies is gebaseerd op de ervaring met het werken in uw sector, alsmede uw strategisch plan. Alles wat die we doen is ontworpen om bij te dragen aan de verwezenlijking van de doelstellingen. Dat is waarom wij gespecialiseerde teams bouwen, ons advies is altijd direct relevant en realistisch ten opzichte van uw bedrijf.
Wij zijn trots op het leveren van robuuste, praktische ondersteuning via alle vormen van IP-geschillen, met inbegrip van patent inbreuken, recht en intrekking acties, mark handelsgeschillen, met inbegrip van rechtsvorderingen en opportuniteit.

Neemt u contact op om uw vraagstuk voor te leggen.